Halsa Bygdekvinnelag

Halsa Bygdekvinnelag er et lokallag i NBK( Norges bygdekvinnelag) Vi har mange aktiviteter gjennom året , noen for medlemmene , men mest for alle i bygda vår .» Aktive kvinner for levende bygder» er noe vi prøver å leve etter ! Jenter/ kvinner i alle aldre er med , og vi tar varmt i mot flere .Matradisjoner, kultur, sanking og tilbereding, skape og delta på ulike aktiviteter på en inkluderende måte,ta vare på gamle-og skape nye tradisjoner Vi ønsker å bidra til trivsel i bygda/ kommunen vår .

4J7VAC

Kalender

Dato Kl. Tittel Sted
21.08.2022 13:00 Seterdag på Megardssetra Megardssetra ved Magårdsvatnet på Halsa ,oppkjøring v Felleskjøpet

Fritidsaktiviteter

Bygdekvinnelag

Kontaktinformasjon

97587791 / 97587791

jooseter@icloud.com

Halsa Bygdekvinnelag offentlig og Halsa Bygdekvinnelag medlemmer

Jorunn Seter

Besøksadresse

Postadresse
Halsavegen 798
6680 Halsanaustan

Andre opplysninger

Org.nummer
915714781

Stiftet dato

Ant. medlemmer
27

Vipps-nummer

Kategori
Interesseorg.

Område
Halsanaustan

Stikkord

Sist oppdatert
05.03.2022

Rediger med kode

Sosiale media

2022 © iHeim